Skip to main content

Zkoušky nanečisto

Zkoušky se budou konat vždy v sobotu, a to: 30.11.2019, 15.2.2020 a 14.3.2020.

  • Vyberte si jeden či více termínů.

  • Zkoušky budou probíhat ve formátu stejném jako přijímací zkoušky.

  • Děti budou psát test z matematiky a z českého jazyka.

  • Každý test trvá 60 minut. Mezi testy je 10 minut přestávka. Dostavte se v 8:30. Testy začnou v 9:00.

 

Jedná se o reálnou nápodobu přijímacích zkoušek - budete přesně vědět, co můžete očekávat.

Každý účastník obdrží detailní vyhodnocení odpovědí včetně srovnání všech účastníků daného termínu.