Skip to main content

Měsíční balíčky příprav z obou předmětů

Cermat přijímačky: český jazyk a matematika

none

Řízené samostudium

Každý měsíc od října do března si budete moci stáhnout v Google třídě dávku cvičení. Jakmile je vypracujete a zašlete zpět učiteli, budou Vám opravena a doplněna o doporučení pro další studium. Vše dle Vašich individuálních znalostí a studijních potřeb.